Olağanüstü Hal İşlemlerine Dair İnceleme Başvuruları Hakkında Duyuru

 
23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ve komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek, 12.07.2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesi gereğince Valilikler veya Resmî Gazete’de yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla 17 Temmuz 2017 Pazartesi gününden 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadarhttps://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr sitesi üzerinden yapılacaktır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
                       
 
http://www.karaman.gov.tr/olaganustu-hal-islemlerine-dair-inceleme-basvurulari-hakkinda-duyuru